Vi kontakter deg...
Navn:
Telefon:
*
Vennligst gjenta koden fra bildet
Revisjon

Hovedregelen er at alle som er regnskapspliktige etter regnskapsloven § 1-2 er revisjonspliktige. Nytt fra 2011 er at revisjon blir frivillig for de minste aksjeselskaper i Norge.

Et aksjeselskap må ha revisor dersom det er morselskap eller overskrider en av disse grensene:

• Årlige driftsinntekter på 5 millioner kroner
• Balansesum på 20 millioner kroner
• 10 ansatte

Les mer
Regnskap

All-Revisjon AS er fra 2011 godkjent som autorisert regskapsførerselskap.
Våre regnskapstjenester er basert på bransjens standard “God regskapsførerskikk ved ekstern regnskapsførervirksomhet”. All-Revisjon AS leverer regnskapstjenester med rapportering som gir din bedrift et godt styringsverktøy.

Les mer
Rådgivning

Enten vi er din revisor eller regnskapsfører vil vi ha betydelig innsikt i de utfordringer virksomheten til enhver tid står ovenfor.

Vi vil derfor ofte være den mest effektive og foretrukne rådgiver på en rekke områder innenfor intern kontroll, skatt og avgift, regnskapsmessig bistand.

Les mer
Nyheter (RSS)

Tvungen overføring av aksjer

Innløsningssum i lagmannsretten ble langt høyere enn hva majoritetsaksjeeieren tilbød, men også høyere enn hva tingretten kom frem til.

Det er blitt enklere å starte og drive virksomhet i Norge

– Men det er fortsatt en del å gå på, konstaterte finansminister Siv Jensen da hun besøkte Forenklingskonferansen 22. september.
© 2014 | ALL-REVISJON AS | Tel: +47 73 87 49 00 | E-post: firmapost@allrevisjon.no